Гарячі номера телефонів

З нового навчального року студенти зможуть здобувати освіту за новими спеціальностями, запровадженими у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького та Черкаському державному технологічному університеті.

111

– Стратегія ліцензування нових спеціальностей зумовлена потребами ринку, – пояснює перший проректор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Василь Мойсієнко.

Таким чином, з нового навчального року в Черкаському національному університеті вперше відбудеться набір студентів на спеціальність «Медицина» галузі знань «Охорона здоров’я».

– Маючи належний кадровий склад та враховуючи потребу області в лікарях, ми вирішили започаткувати цю спеціальність, – зазначає Василь Мойсієнко.

Василь Мойсієнко

Студенти матимуть можливість навчатися в клінічних відділеннях лікувальних комунальних закладів, зокрема, Черкаського обласного онкологічного диспансеру та Черкаської обласної лікарні. Випускники зможуть працювати в закладах охорони здоров’я.

Для вступу потрібно мати сертифікати ЗНО з української мови та літератури, біології або хімії та фізики або математики.

Також цього року започатковано нову спеціальність «Агрономія» галузі знань «Аграрні науки та продовольство».

– Агроном в інтерпретації Черкаського національного – це фахівець, який окрім базових агрономічних знать отримує також і менеджерську підготовку, має знання у сфері IT, тобто це фахівець сучасного ґатунку, – зазначає Василь Мойсієнко.

Для запровадження спеціальності Черкаський національний університет уклав договори про співпрацю з такими підприємствами як: «Інститут здоров’я рослин» та «Фабрика агрохімікатів» групи компаній UKRAVIT, Черкаська державна сільськогосподарська дослідна станція ННЦ «Інститут землеробства НААН», Черкаська філія державної установи «Інститут охорони ґрунтів», аграрні підприємства групи компаній «Надія» – «Золотоніські сади», «Золотоніський бекон», ПП «Крупське», СТОВ «Степанки».

Сертифікати ЗНО, які необхідні абітурієнту для вступу: перший – українська мова та література; другий – біологія або історія України, третій – біологія або математика. Набір буде здійснюватися як за денною, так і за заочною формами навчання. Навчання триватиме 4 роки.

Крім того, Черкаський національний університет отримав ліцензію для підготовки бакалаврів зі спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» галузі знань 02 «Культура і мистецтво».

«Спеціальність дає можливість готувати фахівців у організації соціально-культурних заходів», – говорить перший проректор.

Для вступу на цю спеціальність необхідно мати сертифікати ЗНО з української мови та літератури, математики та географії, або іноземної мови.

fd16c1fe41d1a19de09780e6c5ace661_XL

У Черкаському державному технологічному університеті з нового навчального року буде здійснюватись набір на 3 нові спеціальності освітнього рівня «Бакалавр», а саме: «Статистика», «Матеріалознавство» та «Лісове господарство».

На кафедрі фізики та прикладного матеріалознавства факультету комп’ютеризованих технологій машинобудування і дизайну Черкаського державного технологічного університету відкрито спеціальність 132 «Матеріалознавство» за освітньою програмою «Прикладне матеріалознавство та комп’ютерна інженерія матеріалів».

Навчання за цією освітньою програмою передбачає:

- ґрунтовну теоретичну і практичну підготовку з фундаментальних природничих та спеціалізованих наук сучасного рівня в питаннях інженерії структури і властивостей кристалічних, склоподібних, аморфних матеріалів, композицій та функціональних покриттів;

- використання сучасних комп’ютерних технологій для аналізу структури і хімічного складу речовини, для моделювання та автоматизації промислових процесів;

- вивчення сучасного наноматеріалознавства, що є базовим для новітніх технологій;

- набуття знань і практичних навичок щодо методів комп’ютерного моделювання, конструювання та прогнозування процесів, які відбуваються протягом найрізноманітніших етапів створення новітніх матеріалів;

- математичне моделювання з використанням сучасних комп’ютерних технологій та досконале володіння комп’ютерною технікою;

- оволодіння іноземною мовою у сфері професіональної комунікації.

– Зараз розробляється дуже багато нових перспективних матеріалів, нові технології, і для цього потрібно розуміти саму структуру матеріалу. Вступивши на цю спеціальність, студенти будуть проводити дослідження структури матеріалу на рівні нанотехнологій, внаслідок чого будуть з’являтися нові матеріали, – говорить відповідальний секретар приймальної комісії Сергій Мильніченко.

Сергій Мильніченко

На базі даної освітньої програми будуть готувати:

- керівників дослідницько-технологічних підрозділів,

- експертів структури та якості матеріалів,

- менеджерів виробництва,

- маркетологів щодо розробки та фахового супроводу автоматизованого технологічного обладнання,

- науковців та викладачів.

Для навчання на цій спеціальності необхідно мати сертифікати ЗНО з української мови та літератури, математики та фізики або іноземної мови.

На кафедрі статистики та прикладної математики факультету інформаційних технологій і систем Черкаського державного технологічного університету запроваджено нову спеціальність – 112 «Статистика» за освітньою програмою «Аналіз даних (Data Science) та комп’ютерна статистика».

Спеціалізація дає змогу стати кваліфікованим фахівцем з аналізу даних, статистичного аналізу багатовимірних даних, комп’ютерної статистики, страхової та фінансової математики, а також розробки комп’ютерних програм.

Навчання за даною спеціальністю дасть змогу студентам опанувати базові дисципліни комп’ютерних наук, а саме: курси з мов С, С++, Python, об’єктно-орієнтованого програмування (Java), VisualBasic, SQL, спеціальні курси – мова програмування R, сучасні математичні пакети MATLAB, MathCad, Statistica, хмарні технології та сервіси.

Термін навчання складає 3 роки і 10 місяців. Щоб здобувати освіту за цією спеціальністю, необхідно мати сертифікати ЗНО з української мови та літератури, математики та фізики або іноземної мови.

На кафедрі загальної екології, педагогіки та психології будівельного факультету студенти матимуть можливість здобути спеціальність 205 «Лісове господарство» у галузі знань «Аграрні науки та продовольство».

Сергій Мильніченко зазначає:

– Враховуючи масову вирубку лісів та екологічні катастрофи, країні необхідні фахівці в цій галузі та потрібно розвивати дану спеціальність. Великі лісові масиви допоможуть з вирішенням деяких екологічних проблем.

Випускники цієї спеціальності зможуть працювати:

- менеджерами в лісовому господарстві;

- фахівцями в лісовому господарстві та природно-заповідній справі,

- керівниками малих підприємств в сільському, мисливському господарствах, лісництвах;

- помічниками керівника в сільськогосподарській, лісогосподарській та мисливській галузях;

- лісничими, помічниками лісничого, майстрами лісу, майстрами з лісозаготівель;

- науковими співробітниками-консультантами;

- техніками лісового та мисливського господарства, лісозаготівель.

- інженерами;

- таксаторами, лісопатологами, мисливствознавцями.

Необхідні сертифікати ЗНО для вступу на спеціальність «Лісове господарство»: українська мова та література, математика та біологія або хімія.

У будь-якому виші, щоб отримати місце на держзамовлення, вступник повинен мати гарний конкурсний бал, який залежить від результатів ЗНО, правильного вибору спеціальності і пріоритетів, середнього балу атестату, а також участі в олімпіадах, конкурсах.

s-2 В уманських вишах – Уманському національному університеті садівництва і Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини – цьогоріч нових спеціальностей не запроваджено, проте обидва ці заклади вищої освіти отримали ліцензії на підготовку не лише бакалаврів і магістрів, а й фахівців нижчого освітнього рівня – молодших бакалаврів. Що це дає вступникам, розповідає помічниця ректора УДПУ Світлана Цимбал-Слатвінська.

– У цьому році ми ліцензували спеціальності молодшого бакалавра, які дозволяють вступати до вишу за результатами тестування за двома лише предметами, – пояснила «Прочерку» Світлана Володимирівна. – Нині коледжі готують молодших спеціалістів – цьогоріч вони востаннє здійснюють набір на такий освітній рівень. Ми ліцензували спеціальності рівня молодшого бакалавра (який в Україні запроваджено замість молодшого спеціаліста, – ред.). Отже, ті абітурієнти, які, на жаль, склали тестування тільки за двома предметами, можуть розпочати навчання зі здобуття ступеню молодшого бакалавра, а надалі продовжити його за скороченою програмою до рівня бакалавра. В роках вони нічого не втрачають.

 

реклама

Коментарі  

 
0 #3 Ну даете 30.06.2019 22:08
студенти зможуть здобувати освіту за новими спеціальностями , запровадженими у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького та Черкаському державному технологічному університеті.

Оказывается ЧНУ и ЧДТУ сами запроваджують новые специальности которых нет в классификаторе профессий в Украине? Какие это медицинские специальности в галузи Охорона здоровья? :cry: :-x :-? :sigh:
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+3 #2 Туман і густий 28.06.2019 21:01
на спеціальність «Медицина» галузі знань «Охорона здоров’я».
В галузі знань "Медицина" є спеціальності "Лікувальна справа", "Педіатрія", "Медико-профілактична справа", "Стоматологія", "Медична психологія". ЧДТУ вже скільки років за гроші абітурієнтів клепав иагістрів "менеджерів охорони здоровя", які мають право тільки сторожами та двірниками у лікарнях працювати.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+3 #1 Anti 28.06.2019 03:34
В полку дипломированных безработных прибыло! Ура!
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 

Додати коментар

Звертаємо Вашу увагу, що "Прочерк" - це майданчик коректних дискусій!

Цікаві новини звідусіль

реклама Делікат
bigmir)net TOP 100